2299066014 6973684686 Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 44, Κερατέα Αττική 19001 amdriversclub@gmail.com
hero imageΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
Σχολή Οδηγών Auto-Moto Drivers Club | Δημήτρης Καλλιγιάννης - Μαρία Φράγκου Κερατέα Αττική

 

 
 
 
Κατηγορία ΑΜ
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Αν ο υποψήφιος για χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον και η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου υποψηφίου.


ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
# ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ:
Είναι το δίκυκλο ή τρίκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45km/h και έχει κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50cm3, ή μέγιστης καθαρής ισχύος μέχρι και 4kW, αν πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα.


# ΕΛΑΦΡΟ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ:
Είναι το τετράκυκλο μηχανοκίνητο όχημα, του οποίου η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση των 350kg, μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών αν πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, του οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής είναι το πολύ 45km/h και έχουν κινητήρα:

Α. Κυβισμού 50cm3 ή μικρότερο, αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης (με σπινθήρα).

Β. Μέγιστης συνεχούς καθαρής ισχύος 4kW ή μικρότερης, αν πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα
.
 
 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής.
  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αφορά μόνο τις επεκτάσεις).
  Φωτογραφίες δύο (2) έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.
  Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής.
  Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
  Πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο.
 
      
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ελάχιστες ώρες θεωρητικών μαθημάτων 21 ώρες ΚΟΚ
Ελάχιστες ώρες θεωρητικών μαθημάτων δίκυκλου 11 ώρες και 14 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας.
 
*Αν είστε κάτοχος κατηγορίας Β’ απαιτούνται: Ελάχιστες ώρες θεωρίας μοτοσυκλέτας 11 ώρες και 12 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας.
 
      
 
 
Κατηγορία Α1
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
# ΔΙΚΥΚΛΑ
μέγιστου κυβισμού 125cm3 και μέγιστης ισχύος 11kw (14,75ps) ενώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο χειροκίνητο ή στο αυτόματο κιβώτιο.


# ΤΡΙΚΥΚΛΑ
Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15kW(20,12ps)
 
 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής.
  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αφορά μόνο τις επεκτάσεις).
  Φωτογραφίες δύο (2) έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.
  Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής.
  Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
  Πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο.
 
      
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ελάχιστες ώρες θεωρητικών μαθημάτων 21 ώρες ΚΟΚ, 11 ώρες θεωρητικών μαθημάτων δίκυκλου και 14 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας.
*Αν είστε κάτοχος κατηγορίας Β΄: απαιτούνται 11 ώρες θεωρίας μοτοσυκλέτας, 12 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας.
*Αν είστε κάτοχος (ΑΜ): οι ελάχιστες ώρες μαθημάτων είναι 7 ώρες οδήγηση μοτοσυκλέτας.
 
      
 
 
Κατηγορία Α2
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35kW (47ps) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να είναι με κινητήρα οποιωνδήποτε κυβικών.
 
 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής.
  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αφορά μόνο τις επεκτάσεις).
  Φωτογραφίες δύο (2) έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.
  Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής.
  Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
  Πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο.
 
      
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ελάχιστες ώρες θεωρητικών μαθημάτων 21 ώρες ΚΟΚ, 11 ώρες θεωρητικών μαθημάτων δίκυκλου και 14 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας.
*Αν είστε κάτοχος κατηγορίας Β': απαιτούνται 11 ώρες θεωρίας μοτοσυκλέτας, 12 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας.
*Αν είστε κάτοχος (ΑΜ-A1): οι ελάχιστες ώρες μαθημάτων είναι 7 ώρες οδήγηση μοτοσυκλέτας.
 
      
 
 
Κατηγορία Α
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 22ο έτος εφόσον είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της Κατηγορίας Α2 για δύο (2) τουλάχιστον έτη.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ:
Όλες τις μοτοσικλέτες.

Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW.
 
 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής.
  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αφορά μόνο τις επεκτάσεις).
  Φωτογραφίες δύο (2) έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.
  Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής.
  Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
  Πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο.
 
      
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ελάχιστες ώρες θεωρητικών μαθημάτων 21 ώρες ΚΟΚ, 11 ώρες θεωρητικών μαθημάτων δίκυκλου και 14 ώρες οδήγησης μοτοσυκλέτας.
*Αν είστε κάτοχος κατηγορίας Β΄: οι ελάχιστες ώρες θεωρητικών μαθημάτων είναι 11 ώρες θεωρητικών μαθημάτων δίκυκλου, 12 ώρες οδήγηση μοτοσυκλέτας.
*Αν είστε κάτοχος (ΑΜ, Α1, Α2): οι ελάχιστες ώρες μαθημάτων είναι 7 ώρες οδήγηση μοτοσυκλέτας
 
      
 
 
Προσθήκη του κωδικού 121
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Περίπτωση 1:
Η κατηγορία Β με τον εθνικό κωδικό αριθμό 121, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1, μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:
● Κατοχή της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη
● Συμπλήρωση της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών
● Υποχρεωτική πρακτικής εκπαίδευσης, διάρκειας πέντε (5) μαθημάτων

Περίπτωση 2:
Η κατηγορία Β, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1, μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

● Κατοχή της κατηγορίας ΑΜ πάνω από τέσσερα (4) έτη
● Συμπλήρωση της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών
● Κατοχή της κατηγορίας Β πάνω από τέσσερα (4) έτη


Περίπτωση 3:
Η κατηγορία Β ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ υπό τις εξής προϋποθέσεις:

● Κατοχή της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη
● Συμπλήρωση της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών
 
 
 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής.
  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αφορά μόνο τις επεκτάσεις).
  Φωτογραφίες δύο (2) έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.
  Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής.
  Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε ή για ότι απορία έχετε!